C

uronova är stolta över att få presentera ytterligare ett företag som vi har gott samarbete med, Din Förlängda Arm, som jobbar med personlig assistans.

Företaget är baserat i Norrland men är verksamt i hela landet. Din Förlängda Arm betonar hur viktigt arbetet som personlig assistent är. Det är utmanande, utvecklande, och att hitta rätt medarbetare är något som det läggs stor vikt vid på företaget.

"Det ligger också ansvar på oss som arbetsgivare att göra yrket och anställningen attraktiv, speciellt i tider när det är svårt att rekrytera. Det gör det givet för oss att samarbeta med andra aktörer, såsom Curonova, som kan hjälpa oss att hitta nästa tänkbara medarbetare. Vi söker alltid nya medarbetare", berättar en representant för företaget.

Arbetsledarna som samordnar insatserna inom verksamheten har ofta själva erfarenhet av yrket som personlig assistent, eller så har de haft anhöriga som behövt en sådan insats. Genom den egna erfarenheten kan arbetsledarna lättare sätta sig in i situationer som kan förekomma på arbetsplatsen, och det bidrar även till en effektiv planering.

"Hos oss är kvalitén, värmen, skrattet och närheten viktig, och här är din arbetsledare din stöttepelare får vi höra. Gemenskapen är något som det satsas mycket på inom företaget, då jobbet som personlig assistent innebär att man ofta är ute på ensamarbete."

"För att minska känslan av ensamhet försöker vi arbeta för att skapa gemenskap där man som personlig assistent ska känna att man tillhör ett större sammanhang och att både kollegor och chefen finns. Vi försöker bygga upp en närhet där man både som kund och anställd ska känna en närhet till verksamheten", berättar representanten.

Företaget har anordnat olika event för personalen där de kan få vara sociala och ha det trevligt tillsammans.

"Tillfällen för gemenskap är viktigt, regelbundna tillställningar som sommarfest, afterwork, julfest och personalfest är givet. Genom åren har vi haft hockeykvällar och andra typer av aktiviteter med personalen", berättar representanten.

Men det är inte bara personalen som får delta i olika sociala aktiviteter. Företaget har även mötesplatser för sina kunder där de är välkomna att delta i aktiviteter som anordnas.

"Inom verksamheten bedriver vi en egen mötesplats för kunderna i vår verksamhet, vi kallar det för DFA-center. DFA-center är beläget på samma ställe som vårt kontor och är samlingsplats för kunderna i vår verksamhet – dit kommer dagligen kunder med sina assistenter för att umgås och delta i de aktiviteter som verksamheten anordnar."

Vidare berättar representanten att även om DFA-centret är skapat för kunderna i verksamheten, är det en uppskattad del av arbetet för många av de anställda.

"Det är ett ställe dit man följer kunden men där man som assistent också får vara del av en gemenskap. Samma typ finns i andra delar av verksamheten, till exempel på matlagningskvällarna och på hockeyläktaren på alla hemmamatcher i Luleå."

"Som ett av målen har företaget en vision om att hela tiden förbättras, därmed uppmuntras personalen till att dela med sig av sina synpunkter. Din Förlängda Arm vill vara en arbetsgivare som både ser och lyssnar på sina medarbetare. Vi har tidigare bett medarbetarna om hjälp med att utveckla oss som arbetsgivare genom en enkät där man fick bedöma oss som arbetsgivare och ge konkret feedback på vad vi kan förbättra. Vi har uppmuntrat medarbetarna att skapa ett assistentråd med egna representanter som vi kan samarbeta med i frågor som berör hela verksamheten."

Avslutningsvis vill företaget lyfta fördelen med jobbet som personlig assistent:

"Man får fokusera på en individ, hela arbetspasset, vilket ger medarbetaren ett lugn och bidrar till en bättre och mindre stressig arbetsmiljö."

Sofia Hedberg, som är personlig assistent hos Din Förlängda Arm, betonar fördelarna med yrket som personlig assistent.

"Det jag gillar är att det finns en gemenskap i verksamheten, inte bara inom arbetsgruppen men också med assistenter från andra personalgrupper. Kunden jag jobbar med är ofta i DFA-center, och det gör att vi får chans att lära känna andra kunder och assistenter. Vi hittar ofta på saker tillsammans även utanför verksamheten och det är tack vare att vi lärt känna varandra i DFA-center."

"Sen gillar jag också att arbetsledarna här är precis som vem som helst, vi kan skratta tillsammans och prata allvar, allt i en salig blandning! Det tycker jag är bra. Men sen trivs jag som assistent och har arbetat länge med en och samma kund. Utöver det brukar jag ibland hoppa in och ta extrapass hos några av de andra kunderna jag lärt känna genom åren", berättar Sofia, personlig assistent i verksamheten sen 2015.

Letar du jobb?
Vi kan hjälpa dig! Klicka på knappen nedan.
Ansök
Publicerad 
May 10, 2022
 i 
Samarbeten
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Claudia Zawadzki

Visa alla