Om Oss

Genom Curonova och vårt ”KAN” bidrar vi till en bättre, mer rörlig arbetsmarknad där individer hittar sin rätta plats och mår bättre. På så sätt är våra medarbetare med och skapar ett bättre Sverige. Genom matchningsarbete, engagemang och kompetenshöjande insatser hjälper vi personer vidare på arbetsmarknaden.

Genom vårt KAN arbetar vi med en Kvalitativa metoder & verktyg som gör att fler hittar en lösning på arbetsmarknaden, vi tar Ansvar för att utveckla omställningsbranschen och dess samarbetspartners samt jobbar med Närhet och tillgänglighet för våra kunder och deltagare.

Kvalité – Ansvar – Närhet

Vi KAN!