Hur vi kan hjälpa dig

Matchare på Curonova har lång erfarenhet från arbetsmarknaden och vet vad arbetsgivarna efterfrågar.
Du får en personlig handledare som ger dig det stöd du behöver.

Individuellt planera ditt arbetssökande och sätta upp yrkesmål.
Stötta dig att hitta de dolda jobben.
Vi arbetar nära de lokala arbetsgivarna och har goda upparbetade kontakter
Förbereda dig inför ditt möte med arbetsgivaren så att du känner dig redo för din anställningsintervju.
Hjälpa dig med dina ansökningshandlingar så du blir attraktiv för arbetsgivarna.