Hur vi kan hjälpa dig

Matchare på Curonova har lång erfarenhet av arbetsmarknaden och vet vad arbetsgivarna efterfrågar.
Du får en personlig handledare som ger dig det stöd du behöver.

Vi sätter upp en individuell plan och tydliga yrkesmål för ditt arbetssökande.
Vi hjälper dig att hitta de dolda jobben.
Vi arbetar nära de lokala arbetsgivarna och har goda upparbetade kontakter
Vi förbereder dig inför din arbetsintervju, så att du känner dig helt redo.
Vi hjälper dig att utforma ansökningshandlingar som gör dig attraktiv för arbetsgivare.

Rusta och matcha

Rusta och Matcha är en tjänst för dig som behöver stöd med att söka jobb eller utbildning. Våra glada matchare ser till att hjälpa dig till bästa resultat.