E

fter att ha vunnit en upphandling är Curonova från och med den 1 oktober ensam leverantör att erbjuda rehabiliterande och coachande insatser till Trafikverkets medarbetare.

Uppdraget innefattar två delområden:

Dels kommer Curonova att bistå Trafikverkets medarbetare med arbetslivsinriktad och verksamhetsanpassad rehabilitering. Rehabiliteringen syftar till att hjälpa medarbetaren fungera väl i sin professionella livssituation, med hänsyn tagen till aktuell besvärs- och/eller sjukdomsbild.  

Det andra delområdet är livs- och karriärplanering, där Curonova hjälper till att coacha medarbetare för en framgångsrik fortsatt karriär. Coachningen utgörs bland annat av kartläggning av personliga styrkor och svagheter, fördjupade samtal och aktiv inventering av aktuella verksamheter.

Vi på Curonova är givetvis stolta över det förtroende Trafikverket givit oss, och ser fram emot vårt fortsatta samarbete!

Letar du jobb?
Vi kan hjälpa dig! Klicka på knappen nedan.
Ansök
Publicerad 
October 4, 2022
 i 
Curonova
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Henry Englund

Visa alla