9

av 10 anställda jobbar för ett företag som har kollektivavtal. För dig som anställs finns det vissa fördelar när du blir anställd av ett företag med kollektivavtal.

Lagen reglerar inte detaljer som lägsta lön, obekväma arbetstidsersättningar, tjänstepensioner med mera. En lön från ett företag utan kollektivavtal är därför oftast inte riktigt jämförbar med en lön från ett företag med kollektivavtal. När du förhandlar om ditt anställningsavtal med ett företag som inte har kollektivavtal kan det vara bra att vara uppmärksam på några viktiga punkter för att väga upp skillnaderna.

Kollektivavtal ger dig oftast rätten till en tjänstepension. Arbetsgivaren som är ansluten till ett kollektivavtal gör enligt avtalet avsättningar till tjänstepension för sin personal. Om du går i pension och inte har en tjänstepension betalas endas en allmän pension ut när du blir äldre. Det är en låg pension, och därför är det viktigt att du försöker förhandla till dig en tjänstepension i ditt anställningsavtal.

Det är inte ovanligt att det läggs till tjänstepension i avtalet om du förhandlar kring det innan du skriver på. Ni kan då komma överens om en inbetalning av en viss procent i förhållande till din lön till en tjänstepension. Enligt pensionsmyndigheten är 4,5–6 procent av lönen före skatt en bra nivå att sikta in sig på. Andra försäkringar som kan vara bra att försöka få in i sitt anställningsavtal är en trygghetsförsäkring vid arbetsskada, livförsäkring samt även avgångsbidrag.

Ett par andra punkter som kan vara viktigt att tänka på är att avtalet ni förhandlar fram innehåller en definition avseende arbetstider, obekväma arbetstider och även lönerevision. Kollektivavtalen gör det enkelt och tydligt både för en arbetsgivare och en arbetstagare avseende vad som ska gälla för anställningen, och det är även branschanpassat.

Hur stort OB-tillägget är till exempel, och vid vilka tidpunkter ett sådant betalas ut, definieras inte i någon lag. Har ni inte kommit överens om OB-tillägg så har du inte rätt till det. Även lönerevision, en tid när ni ska se över din lön, kan vara en god idé att du försöker få med i ditt anställningsavtal.

Det finns fler områden som du kan behöva förhandla in i ditt anställningsavtal. Ovan var ett smakprov med viktiga frågor. Sätt dig in i vad du borde få med i just ditt avtal för att det ska vara tydligt och minska risker för tvister. Du kan även kontakta en fackförening om du känner att du behöver stöd!

Checklista för anställning utan kollektivavtal

Här är en lista med saker som kan vara bra att ha i åtanke inför en förhandling med ett företag utan kollektivavtal.

  • OB-tillägg
  • Tjänstepension
  • Lägsta lön
  • Arbetstider
  • Livförsäkring
  • Trygghetsförsäkring
  • Avgångsbidrag
  • Lönerevision
Letar du jobb?
Vi kan hjälpa dig! Klicka på knappen nedan.
Ansök
Publicerad 
April 29, 2022
 i 
Tips & Tricks
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Visa alla
Kunde inte hitta blogginlägg.