J

ag går i skogen en varm sommardag för 5000 år sedan. Skogen luktar trygghet och varm mark. Jag har gått här många gånger tidigare och jag känner vägen väl. Ett ljud hörs oväntat, alldeles nära och jag vänder mig sakta om. Bakom mig står en stor grå och skrämmande varg. Tänderna är blottade och ögonen stirrar stint in i mina.

Det finns nu tre alternativ till agerande; fight, flight och freeze.

Jag går i skogen en varm sommardag 2022. Skogen luktar trygghet och varm mark. Jag har gått här många gånger tidigare och jag känner vägen väl. En ljudsignal låter oväntat och alldeles nära och jag tar sakta upp telefonen. Det är Försäkringskassan som ringer. Mina dagar med ersättning är slut.

Det finns nu tre alternativ till agerande; fight, flight och freeze.

Stress har alltid funnits i mänsklighetens historia. Den har under människans evolutionära resa varit nödvändig för vår utveckling och överlevnad. Men det som stressar oss som individer har under de senaste decennierna förändrats radikalt. Idag är det kanske inte vargen i skogen som är vårt största hot, utan ofta är det den ständiga närvaron av sociala medier och vår oförmåga att stänga av yttervärldens krav.

Stressens karaktär och dess påverkan på vår fysiska och psykiska kropp har dock inte förändrats. När vi utsätts för stress triggas fortfarande vårt hormonella system, och kroppen påverkas bland annat genom en försämrad funktion av immunsystemet. Om stressfaktorn (det som utlöser upplevelsen av stress) är närvarande under en längre period kan det leda till allvarliga implikationer för vårt allmänna mående.

Ibland kan signalerna förefalla otydliga, och uppfattningen om vad som stressar oss blir oklar. Så vad är då stress?

Stress uppstår när kraven från oss själva eller utifrån upplevs som ohanterliga. Vi överväldigas. Den vanligaste känslan förknippad med stress är upplevelsen av förlorad kontroll – när vi inte själva kan påverka vår situation.

Låt mig ge ett exempel: Jag har efter långtidsstudier erhållit en anställning. Den första känslan som infinner sig är glädje. Men efter en stund kommer insikten om att jag ska påbörja något nytt som innefattar nya kunskaper och förändrade vanor. Allt kommer nu att förändras.

Ur ett evolutionärt perspektiv finns hos oss en grundläggande motvilja mot förändringar, även om vi väljer dem själva. De inre kraven om att lyckas på arbetsplatsen, den ekonomiska trygghet en lyckad anställning innebär, och de nya sociala kontakterna som förändringen medför kan vara en drivkraft för arbetsmotivation, men även en källa till osäkerhet och stress. Vad händer om jag inte klarar det?  

Hur ska jag då hantera denna situation? Min upplevelse av stressreducering är att det handlar om att erövra upplevelsen av kontroll. Att göra en aktivitet där känslan av kontroll kommer tillbaka. Det kan handla om att organisera den där stökiga lådan i köket, eller gå ut och rensa undan i jordgubbslandet. Denna till synes oansenliga handling kan i sin enkelhet bidra till upplevelsen av lugn och ordning, och på så sätt reducera den upplevda stressnivån.

Viktigt när vi talar om stress är att påminna om att all stress inte är farlig. När jag ska hålla föredrag för stora folksamlingar går stressnivån i kroppen upp. Det pirrar i magen. Efter föreläsningen byts denna upplevelse snabbt ut mot en känsla av välbehag. Stressen har gått som i en kulle med en topp och en dal. Pirret som infunnit sig, och skärpan som detta medför, ökar prestationen genom tillförsel av adrenalin, kortisol och noradrenalin i kroppen, och det är i grunden något positivt. Men om vi förlorar förmågan att stänga av denna reaktion kan stressen bli problematisk.

Att hitta utrymme för återhämtning är idag en av individens stora utmaningar. Återhämtningen ser dessutom mycket olika ut mellan olika individer. En sak att fundera över är var just du hittar återhämtningen i ditt liv, och vad du behöver göra för att vila. Jag springer mig själv svettig i skogen, och än så länge har jag inte stött på någon varg.

Letar du jobb?
Vi kan hjälpa dig! Klicka på knappen nedan.
Ansök
Publicerad 
June 14, 2022
 i 
Personlig utveckling
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Visa alla
Kunde inte hitta blogginlägg.