B

er man olika personer berätta om vad de lägger i begreppet "karriär" kan man få ganska olika svar. För de flesta av oss handlar karriär om de roller vi har som är knutna till vår ekonomiska försörjning, exempelvis studerande, arbetssökande, egenföretagare eller anställd. Många förknippar därför ordet karriär med just pengar. En ”bra” karriär blir ur det perspektivet en karriär som ger den inkomst man önskar eller upplever sig behöva.

Karriär är också förknippat med prestige. Många upplever en förväntan om att ”lyckas”, att ha en karriär som både man själv och personer i ens omgivning betraktar som framgångsrik. Det kan röra sig om att arbeta i ett specifikt yrke, eller att nå en viss utbildningsnivå. Andra exempel på drivkrafter som många känner i sin karriär är en önskan om att lära sig nya saker, hjälpa andra människor, arbeta praktiskt med kroppen, vara kreativ, och känna att man gör skillnad och bidrar till en bättre värld. En del söker en karriär som gör det möjligt att ha en viss livsstil, exempelvis bo på landet eller arbeta utomlands. För andra är drivkraften att trygga sin försörjning i en tillvaro där man är ekonomiskt utsatt.

Vilken karriär man väljer hänger alltså samman med ens liv och värderingar i övrigt. Varje person måste hitta sitt eget svar på frågan om vad som utgör en framgångsrik karriär för just en själv.

Många av oss fattar – oftast utan att tänka närmare på det – karriärbeslut utifrån vad vi anser är en lämplig sysselsättning för någon som liknar oss själva. Vi fattar med andra ord beslut genom omgivningens förväntningar. Det kan kännas naturligt och många gånger vara den enklaste vägen framåt i karriären.

Det här är ett viktigt skäl till att det finns en väldigt tydlig uppdelning efter kön på arbetsmarknaden. Personer som identifierar sig som män tenderar att välja vissa yrken medan personer som identifierar sig som kvinnor väljer andra. Bland fastighetsskötarna är exempelvis 83 procent män och bland förskollärarna 96 procent kvinnor, trots att dessa yrken kan utföras av både män och kvinnor.

Andra av oss väljer i högre utsträckning karriär utifrån vad vi själva vill få ut av arbetsmarknaden och livet i övrigt. Att välja karriär på det sättet kan vara väldigt belönande om man är sann mot sig själv och vet vad man vill. Men det innebär också ett stort ansvar för sin egen framgång, och om man är osäker på vad man vill kan man känna sig väldigt vilsen.

Ingen person är ”antingen eller”, utan man väljer utifrån både omgivningens förväntningar på karriär och sina egna preferenser. I praktiken sammanfaller dessa olika perspektiv genom att man under sin uppväxt utvecklat egna intressen som i stora drag motsvarar omgivningens förväntningar. En del upplever att de drar åt det ena eller andra hållet i sina karriärbeslut – att de huvudsakligen utgår från sig själva eller att de snarare utgår från omgivningens förväntningar.

Att som man välja ett kvinnodominerat yrke eller som kvinna välja ett mansdominerat yrke är exempel på normbrytande karriärval. Ett sådant val kan innebära utmaningar för både individen och omgivningen. När personer i vår omgivning inte beter sig på det sätt vi är vana vid, kan vi behöva ändra våra egna stereotypa föreställningar om yrken. Att göra upp med sina fördomar på det sättet kan kräva reflektion och acceptans. Det kan vara ansträngande om man är van att se på världen på ett visst sätt.

Men med normbrytande karriärval öppnar sig också möjligheter. Valen innebär att man som individ har bättre förutsättningar att ägna sig åt det man verkligen tycker om och är bra på. Det innebär också att man kan inspirera personer i sin omgivning till att reflektera över sin tillvaro och upptäcka nya möjligheter i livet.

På sikt leder det till en större mångfald, frihet, och ett mer välkomnande och fredligt klimat i samhället.

Fundera över vad som får dig att trivas i de miljöer där du kommer att studera, arbeta och spendera din fritid framöver, gärna på både kort och lång sikt. Ta också chansen att fråga personer i din omgivning vad de tycker är dina styrkor. Fundera också över vilka som är dina drivkrafter i karriären. Skulle du fatta annorlunda eller samma beslut om du hade en annan bakgrund än den du har?

Letar du efter just din karriär? Läs mer om Rusta och Matcha och hur vi kan hjälpa dig!

Letar du jobb?
Vi kan hjälpa dig! Klicka på knappen nedan.
Ansök
Publicerad 
April 14, 2022
 i 
Personlig utveckling
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Visa alla
Kunde inte hitta blogginlägg.