V

i blir alltmer medvetna om vikten av att vårda den natur och de djur som vi delar jorden med. Det ökande arbetet för en hållbar värld pekar på att yrken inom djur, natur och miljö bara kommer att bli viktigare och viktigare.

Så vad finns det för yrkesvägar för den som vill hitta ett jobb med naturen i fokus?

I den här artikeln går vi igenom 6 yrken som alla har något med djur, natur eller miljö att göra – så kallade gröna jobb!

Tips: på gronajobb.se kan du leta runt bland miljöorienterade jobb i hela Sverige.

1. Lantbrukare

lantbrukare

Det kanske första yrket vi tänker på när det handlar om att jobba med naturen är lantbrukare.

En lantbrukare, ofta kallat bonde, är en person som jobbar med att odla och skörda grödor och/eller föda upp och nyttja olika typer av djur. En mjölkbonde jobbar till exempel med att ta hand om och mjölka kor.

Som lantbrukare jobbar man ofta mycket självständigt. Många är egenföretagare och äger och driver sina egna gårdar, men det går också att bli anställd på större gårdar och tillhöra en större grupp lantarbetare. Man bor ofta på gården, eller i nära anslutning till den.

Den genomsnittliga lönen för en lantbrukare är svår att beräkna då det kan skilja sig mycket beroende på arbetsplats och ansvarsområde. Enligt allastudier.se ligger medellönen på 25 900 kr, men en egenanställd lantbrukare med en större gård kan antagligen tjäna mer än så.

Se utbildningar till lantbrukare

2. Biodlare

biodlare

En biodlare jobbar med att odla bin i syfte att ta fram honung. Biodlaryrket är nära besläktat med lantbrukaryrket i det att man jobbar med att ta fram livsmedel. Det ställer krav på renlighet och kunskap om livsmedelslagar.

Man behöver såklart också ha goda kunskaper om bin, deras livscykler och hur man sköter om och får ut honung ur bikupor (lådorna där bina bor). Arbetet är väldigt säsongsbetonat då bin är som aktivast under sommaren.

Biodlingar är ofta en enskild del av verksamheten på en större bondgård, men det finns också enskilda biodlingar. Många biodlare är egenföretagare och äger och jobbar med sina egna odlingar.

Medellönen för en biodlare ligger på 24 800 kr, men som med många andra yrken där en stor del är egenföretagare är det svårt att räkna ut vad den genomsnittlige biodlaren tjänar.

Se utbildningar till biodlare

3. Maskinförare inom lantbruk och skog

maskinförare lantbruk skog

Maskinförare kör de tunga maskiner som används inom lantbruk och skog.

För en maskinförare inom landbruk är traktorn det viktigaste verktyget, till vilken man kopplar bland annat såmaskin, plog och gödselmaskin. Maskinförare inom skogsindustrin jobbar å sin sida med maskiner ämnade för att gallra, avverka och transportera virke.

Att vara maskinförare är ett praktiskt jobb som ställer krav på kunskaper om hur olika maskiner och redskap fungerar och sköts om på rätt sätt.

En maskinförare tjänar i genomsnitt 34 700 kr. För att få jobb krävs ofta ett så kallat yrkesbevis för rätt typ av maskin.

Se utbildningar till maskinförare

4. Skogsvårdare

skogsvårdare

För dig som gillar att vara ute i skogen och röra på dig kan skogsvårdare, även kallat skogsarbetare, kanske vara ett alternativ. Till skillnad från maskinföraren jobbar skogsvårdare manuellt med plantering och röjning av skog.

Röjning innebär att man manuellt glesar ut skogen med en röjsåg. Det skapar förutsättningarna för en frisk skog. En viktig del av arbetet är att röja fram och lämna kvar träd som fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden.

Man utför även plantering av nya träd med hjälp av ett så kallat planteringsrör – ett rör med vilket man skjuter ner trädplantor i marken.

Jobbet innebär mycket frisk luft, fina miljöer och fysisk rörelse.

Medellönen ligger enligt Kango.se på 29 600 kr.

Se utbildningar till skogsvårdare

5. Trädgårdsmästare

trädgårdsmästare

Trädgårdsmästarens jobb kan vara att sköta om olika typer av utemiljöer, plantera blommor, odla frukt och bär, med mera. En trädgårdsmästare kan till exempel jobba på en kommun och ta hand om offentliga naturområden, jobba på en kyrkogård, i växthus, eller på andra ställen där växtlighet behöver tas om hand.

Beroende på vart och hur du jobbar kan trädgårdsmästaryrket innebära alltifrån den förberedande planeringen av vackra trädgårdar, till fysiskt arbete såsom plantering, buskage- och gräsklippning.  

En trädgårdsmästare tjänar i genomsnitt 29 100 kr. Många trädgårdsmästare har så kallat ”grönt kort”, en typ av diplomering för arbete med natur och miljö.

Se utbildningar till trädgårdsmästare

Källa: Kango (medellön).

Letar du jobb?
Vi kan hjälpa dig! Klicka på knappen nedan.
Ansök
Publicerad 
August 4, 2022
 i 
Jobbtips
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Henry Englund

Visa alla