Rehab - Omställning

Curonova erbjuder företag och organisationer tjänster inom rehab

Syftet med kartläggningen är att kartlägga de funktioner som finns angående: initiativtagande, ansvarstagande, arbetsmiljö och trivsel, utförande av arbetsuppgifter, samspel och kommunikation. Fokus ligger på att identifiera vilka arbetsuppgifter deltagaren kan utföra utifrån sina förutsättningar.

Kartläggningen genomförs som komplettering till pågående medicinsk utredning eller i samband med omplaceringsutredning. Curonova lämnar rekommendationer både när det gäller längd på program samt åtgärder, beställaren fattar sedan beslutet själv.

Rehabanpassad Outplacement (3-9 mån)

För medarbetare med behov av att hitta en hållbar lösning utanför nuvarande arbetsplats erbjuder Curonova ett anpassat program. Vårt program, oavsett längd, inleds oftast med vägvalssamtal som ger förslag till åtgärder.


Har du ett behov av ovanstående eller ett annat behov av stöd i förändring, kontakta då vår kundansvarige Pernilla Axflo så hjälper hon dig!

Kontakta oss för frågor
Kontakt

ta ditt första steg mot arbetslivet

En av våra handledare kommer att ta kontakt med dig inom kort.

Tack för att du tog kontakt med oss! Vi hör av oss inom kort.
Oops! Något gick fel, har du glömt att fylla i fältet?
ansök