Integritetspolicy för mincuronova.se

Personlig data hanteras av följande tjänster och i följande syfte:


Kontaktinformation

Pardot
Personlig Data: adress; mailadress; förnamn; efternamn; telefonnummer; olika typer av data; postnummer

Databashantering av användardata

Salesforce Sales Cloud
Personlig Data: olika typer av data, specificerat i integritetspolicyn nedan.

Curonovas Integritetspolicy
Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Curonova Consulting AB, organisationsnummer 556980–7455, (”Curonova”, ”vi”, eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig kommer att behandla dina personuppgifter när du som jobbsökande nyttjar våra tjänster för handledning och/eller matchning mot jobb eller studier (”Tjänster”), besöker vår hemsida eller kontaktar oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem.Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt av oss. Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor kring dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, genom att maila oss på: info@curonova.seVåra adressuppgifter är:Grev Turegatan 10111 46 StockholmSverige

1. PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OM DIG

Vi samlar in information om dig när du använder våra Tjänster, registrerar ett användarkonto, besöker vår hemsida eller kontaktar oss. Vi tar emot och lagrar informationen när du anger den i ansökningsformuläre, skickar den till oss eller tillhandahåller den till oss på något annat sätt. Vi kan också komma att ta emot information om dig direkt från Arbetsförmedlingen. Vi kan även inhämta viss information från den enhet du använder när du besöker vår hemsida. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

• Kontaktuppgifter, som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
• Din kommunikation med oss. Med andra ord de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden eller i annan kommunikation med oss. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss för support eller andra frågor, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan information vi behöver för att kunna assistera dig.
• Uppgifter om din person såsom namn, kön, födelsedatum, personnummer eller samordningsnummer, civilstånd, språkpreferenser och nationalitet.
• Uppgift om inskrivning hos Arbetsförmedlingen. Våra Tjänster kan endast användas av dig som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Via Arbetsförmedligen får vi tillgång till information som beslutsdatum, handläggare, kontaktuppgifter och uppgifter om din person.
• Dina jobbpreferenser såsom yrkesroll, bransch och geografisk plats.
• Professionella färdigheter och meriter såsom färdigheter och kompetenser, språkkunskaper, CV, personligt brev, tidigare arbetserfarenhet, andra erfarenheter, akademisk bakgrund, studieresultat och studieintyg, yrkesbevis, tidigare sökta tjänster, referenser och rekommendationsbrev.
• Särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga personuppgifter”). Känsliga personuppgifter, som exempelvis uppgifter om funktionsnedsättning eller andra särskilda behov som en potentiell arbetsgivare skulle behöva ta hänsyn till, behandlas endast i den utsträckning du förser oss med sådana uppgifter.
• Användarinformation. Om du accepterar ett konto hos oss för att kunna logga in och följa vårt gemensamma schema ber vid dig att tillhandahålla e-postadress och att välja ett lösenord
• Aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna erbjuda en så anpassad hemsida som möjligt för din enhet samt för att, vid behov, kunna hantera supportärenden samlar vi in IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt information om när och hur du använder vår tjänst (inklusive när du senast var inloggad
• Information från undersökningar. Vi kan komma att kontakta dig för att be dig att, frivilligt, utvärdera våra Tjänster. Om du väljer att delta i en sådan undersökning kan du behöva tillhandahålla oss information som inkluderar personuppgifter.

2. HUR DINA UPPGIFTER SAMLAS IN

Uppgifter som du lämnar till oss. De uppgifter vi samlar in från dig är typiskt sett den information du tillhandahåller oss i samband med att du ansöker till våra Tjänster via ansökningsformuläret på vår hemsida, registrerar ett användarkonto eller kommunicerar med oss.Uppgifter som samlas in på andra sätt. Vi kan även komma att samla in information om dig direkt från Arbetsförmedlingen, när du är inskriven hos dem och får tillgång till våra tjänster via Arbetsförmedlingen. När du besöker vår hemsida samlas även enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet) med hjälp av cookies och liknande tekniker. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår Cookie Policy.

3. HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER OCH DE LAGLIGA GRUNDER VI STÖDJER BEHANDLINGEN PÅ

Vi behandlar personuppgifter för följande syften med följande lagliga grunder:

• För att kontrollera om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Våra Tjänster kan endast användas av dig som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För att få erbjuda dig våra Tjänster måste vi därför kontrollera att du är inskriven som arbetssökande. För detta syfte använder vi ditt personnummer eller samordningsnummer. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla dig våra Tjänster och fullgöra avtalet mellan oss och Arbetsförmedlingen.
• För att tillhandahålla dig våra Tjänster. Dina personuppgifter, såsom jobbpreferenser, professionella färdigheter och meriter samt uppgifter om din person kommer att behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig, såsom att kartlägga dina kompetenser och matcha dig med studier eller potentiella arbetsgivare. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig våra Tjänster och fullgöra avtalet mellan oss och Arbetsförmedlingen.
• För att administrera och planera vår verksamhet. Dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och uppgifter om din person, används även för intern administration såsom planering och uppföljning av vårt arbete. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna administrera och planera vår verksamhet.
• För att skapa ditt användarkonto. Din e-postadress behandlas av oss för att skapa ditt användarkonto. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla dig våra Tjänster och fullgöra avtalet mellan oss och Arbetsförmedlingen.
• För att kommunicera med dig och andra eller tillhandahålla support. Dina personuppgifter, närmare bestämt de kontaktuppgifter du tillhandahåller oss används för att kommunicera med dig, t.ex. i samband med support. Den behandling som görs är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla dig våra Tjänster och fullgöra avtalet mellan oss och Arbetsförmedlingen.
• För att genomföra kundundersökningar. Dina kontaktuppgifter kan användas för att genomföra kundundersökningar, t.ex. för att höra dina tankar om Curonova och våra Tänster. Det är frivilligt att svara på sådana undersökningar. Uppgifterna som samlas in i samband med undersökningar används som underlag för vårt berättigade intresse av att förbättra våra Tjänster.
• För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter används för att skapa statistik i aggregerad form, vilket innebär att uppgifterna inte kan identifiera dig. Behandlingen sker med stöd av berättigade intressen, bl.a. vårt intresse av att kunna utveckla och förbättra våra Tjänster.
• För att marknadsföra oss och våra tjänster. Med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra Tjänster använder vi teknik för marknadsföring på andra plattformar. Vi kan exempelvis komma att dela din e-postadress eller annan identifierare som, med ditt samtycke, samlats in via cookies och liknande tekniker med tredje part i syfte att rikta annonser till dig om du använt, använder eller visat intresse för våra Tjänster genom att besöka vår hemsida eller påbörjat en intresseanmälan för våra Tjänster via ansökningsformuläret på vår hemsida. Du kan när som helst välja att invända mot sådan marknadsföring genom att kontakta oss/ändra inställningarna för direktmarknadsföring under inställningarna för ditt användarkonto.
• För att följa lagar. Curonova är skyldiga att följa svensk lag. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföring, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter.
• För att skydda Curonova, dig och andra. Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk samt kunna visa på vår efterlevnad av lag och andra regler.
• I samband med en företagsöverlåtelse. I det fall Curonova, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.
• Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan även användas för andra specifika syften än som framgår ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det. Känsliga personuppgifter, som exempelvis uppgifter om funktionsnedsättning eller andra särskilda behov som en potentiell arbetsgivare skulle behöva ta hänsyn till behandlas endast i den utsträckning du förser oss med och samtycker till behandling av sådana uppgifter. Vi kan även, om du samtycker till det, publicera en referens om dig på vår hemsida.

4. HUR DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA

Vi behöver, för vissa ändamål, dela dina personuppgifter med andra pålitliga personer och företag:

• Personer som arbetar hos oss eller för oss. Dina personuppgifter kommer att delas med våra handledare och andra som arbetar hos eller för Curonova, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
• Tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra Tjänster. Vi använder leverantörer som tillhandahåller molntjänster för lagring, support, mailutskick, marknadsföringstjänster samt analysverktyg. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss, eller för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Vi jobbar enbart med noggrant utvalda leverantörer så att dina personuppgifter är i trygga händer.
• Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med Arbetsförmedlingen, till exempel då du blivit anställd eller när de utvärderar vårt arbete. Dina personuppgifter kan även behöva delas med andra myndigheter, domstolar och andra parter om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.
• Parter involverade i en företagstransaktion. Det kan hända att Curonova, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget. Som ett led i en sådan transaktion kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i processen.
• Övriga parter. Dina personuppgifter kan även delas med andra parter, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

5. BEHANDLING UTANFÖR EU/EES

Som huvudregel förs inga personuppgifter ut ur EU/EES. Skulle en överföring ske, till exempel för att en tjänsteleverantör befinner sig i tredje land, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om adekvat skyddsnivå är säkerställd.

6. SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna.Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Som huvudregel sparar vi sådana uppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna så länge vi har ett uppdrag från Arbetsförmedlingen och upp till tre år efter avslutat uppdrag, för att Arbetsförmedlingen ska kunna utvärdera vårt arbete.Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.  Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du bestämmer, det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter:

• Rätt att få information om och tillgång till din data. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av personuppgifterna. Vid upprepade förfrågningar om kopior av övriga personuppgifter kan vi komma att ta ut en administrativ avgift.
• Rätt till rättelse. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära rättelse och komplettering av uppgifterna.
• Rätt till radering. Du har rätt att begära radering om uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.
• Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.
• Rätt att invända mot behandling. För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.
• Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss. Återkallande av samtycke påverkar inte den behandling som utförts innan återkallelsen.
• Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.integritetsskyddsmyndigheten.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

8. UPPDATERINGAR I POLICYN

Curonova kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår hemsida för att hålla dig uppdaterad om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktinformation

Curonova Consulting AB

Grev Turegatan 10,
111 46 Stockholm
Sverige
E-post: info@curonova.se