M

ats Christiansen är vd för en av de större leverantörerna av arbets-förmedlingens program Stöd och matchning samt Rusta och matcha. Här berättar han om det stöd arbets-sökande kan få hos Curonova och framtidens arbetsmarknad.

Curonovas vd Mats Christiansen
Curonovas vd Mats Christiansen har en positiv känsla inför framtiden. ”Det skapas nya jobb över hela landet”, säger han. FOTO NINA HAMRIN

Arbetsförmedlingen har börjat med en ny tjänst som heter Rusta och matcha. Vad innebär den nya tjänsten?

Målet är att du ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har du möjlighet att under 6 månader få stöd i att hitta ditt nästa jobb eller studier.

Vem kan ta del av Rusta och matcha?

Rusta och matcha är för dig som kan jobba, som önskar extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av en matchare hos Curonova får du ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att komma till ditt nästa jobb eller utbildning. För att kunna ta del av tjänsten behöver man vara inskriven hos Arbetsför-medlingen. Är du inskriven hos där behöver du höra med din arbetsförmedlare om du är berättigad att ta del av tjänsten.

Vilka fördelar är det att delta i ett Rusta och matchaprogram?

Som deltagare får du ett bollplank som möter dig på individuell basis och lyfter fram sådant du inte själv tänker på. Ofta ser vi inte själva det vi är bra på och har svårt att föra fram det i olika sammanhang. Här får du hjälp att ta fram professionella ansökningshandlingar som CV och personligt brev. Du får utbildning om arbetsmarknaden och hur du på bästa sätt kan hitta nytt jobb eller söka studier du är intresserad av.

Curonova är den samarbetspartnern med Arbetsförmedlingen som har lyckats bäst i den här tjänsten jämfört med andra lik-nande aktörer på marknaden. Statistiken visar att Curonova matchar 68,6 procent ut i jobb eller studier. Snittet ligger på 54,8 procent. Bland de största rikstäckande leverantörerna är företaget bäst med stor marginal.

Vad är det som gör att Curonova når längre än sina konkurrenter?

Curonova har välutbildade matchare som kan arbetsmarknaden. Vi satsar på att hålla hög kvalitet, tar ansvar för vårt uppdrag och är nära arbetsgivaren, både i dialog och att vi är rikstäckande. Curonova har varit tidiga med att använda sig av de digitala möjligheterna och kan erbjuda föreläsningar, samtal och utbildningar på distans.

Vår metod är att så snabbt som möjligt hitta en bra matchning. Det kan vara kon-takter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Är du ny i Sverige och inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk.

Vad är din känsla framöver, hur ser framtidens arbetsmarknad ut?

Min känsla är positiv. Det skapas nya jobb över hela landet i vår energi- och miljöomställning. Både enkla och mer kvalificerade jobb. Det finns bra och välutvecklade metoder för Startup-bolag som vill utvecklas.

Vad har du för tips till den som är där ute och vill hitta ett nytt jobb?

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen, fråga om du har möjlighet att välja Rusta och matcha eller Stöd och matchning. Det finns många duktiga leverantörer, men självklart är du välkommen till oss på Curonova.

Curonova KAN arbetsmarknaden!
Genom kvalité, ansvar och närhet, matchar vi dig till ditt nya jobb eller utbildning! Vill du veta mer hur du kan få hjälp, kontakta oss här

Vi stöttar och hjälper dig till ditt nya jobb eller studier genom tjänsten Rusta och Matcha via Arbetsförmedlingen. Läs mer om detta här - Curonova Rusta och Matcha

Publicerad 
September 16, 2021
 i 
Curonova
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Visa alla
Kunde inte hitta blogginlägg.