F

redag 17/12 arrangerade Curonova ett digitalt matchningsmöte med omsorgsföretaget Humana. Företaget representerades av Uppdragschef Nora Abrahamsson, samt Karin Fridheimer och Alessia Vicentie Bjurman (rekryteringsansvariga). De presenterade sig som arbetsgivare och berättade om hur det är att jobba som personlig assistent. Några utav Curonovas deltagare som deltar i programmet Rusta och matcha från Västerbotten och Norrbotten (Umeå och Skellefteå) var inbjudna. Rusta och matcha är en tjänst för arbetssökande som arbetsförmedlingen bedömer vara i behov av extra stöd för att hitta jobb. 

Som deltagare i Rusta och Matcha hos Curonova får man stöd av en personlig matchare i sin väg till jobb eller studier. Initiativet till mötet togs av Patrik Lantz, matchare i Umeå. Rebecca Sundqvist, matchare i Skellefteå och Viktor Lander områdesansvarig i Västerbotten medverkade. Matcharnas arbete vid Rusta och matcha, består bland annat av stötta deltagarna med att söka jobb, förbättra sin intervjuteknik, och inte minst förmedla kontakter med arbetsgivare. 

För många deltagare var detta ett gyllene tillfälle att träna sig i kontakt med arbetsgivare. Mötet präglades av stor nyfikenhet och samarbetsvilja. Bland deltagarna fanns arbetssökande med erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg, men även dem som var nyfikna på hur det är att jobba inom personlig assistans. Matcharna från Curonova som arrangerade mötet fanns med som stöd till deltagarna för att underlätta diskussionen. Efter presentationen fick deltagarna tillfälle att ställa frågor till rekryterarna.

Samarbetet med Humana är ett av många exempel på hur Curonova både rustar sina deltagare för arbetsmarknaden och matchar dem mot arbetsgivare. Som deltagare i Rusta och Matcha har man återkommande samtal med sin matchare på Curonova. I samtalen kartläggs deltagarnas kompetenser, färdigheter och personliga egenskaper.  Baserat på sin kännedom om deltagarna kunde matcharna i det här fallet presentera ett antal kandidater till rekryterarna. 

För många arbetsgivare är personliga egenskaper minst lika viktiga som utbildning och erfarenhet.
I arbetslivet brukar man tala om mjuka kompetenser, vilket till exempel innefattar hur du är som medarbetare och hur du hanterar vissa situationer på jobbet. I mötet diskuterades bland annat vilka egenskaper som är bra att ha i yrket och vad som är viktigt att tänka på i samspelet mellan brukare och assistent och när man jobbar i någons hem. För Humana är det viktigt att hitta personal med lämpliga värderingar, och samarbetet med Curonova är ett innovativt sätt för dem att med stöd av matchare upptäcka lämpliga kandidater som kan tänkas passa i rollen som personlig assistent. 

För Curonova innebär det en möjlighet att matcha sina deltagare inte bara utifrån deras arbetslivserfarenhet utan även utifrån egenskaper såsom god samarbetsförmåga och positiv attityd.
På så vis kan Curonova hjälpa sina deltagare att hitta sin plats i arbetslivet samtidigt som man stöttar företag som Humana att hitta personal som är lämpliga för ett specifikt uppdrag. 

Fördomar och okunskap påverkar ibland viljan att anställa människor som står lite längre från arbetsmarknaden. Här fyller Humana och Curonova en viktig samhällsfunktion då båda företagen jobbar målinriktat för en inkluderande arbetsmarknad. Karin Fridheimer på Humana jobbar främst mot arbetsökade som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid och jobbar för att kandidat och kund ska hitta rätt utifrån krav och önskemål från bådas håll.  

Genom ett nära samarbete med arbetsförmedlingen stöttar Curonova många nyanlända, unga, och långtidsarbetslösa att komma ut i arbete. Som deltagare i Rusta och Matcha hos Curonova, får man ett individuellt anpassat stöd utifrån ens förkunskaper och förutsättningar som arbetssökande.  

I programmet erbjuds deltagare bland annat stöd och hjälp med att skriva CV och personligt brev.  Via sina matchare kunde deltagarna sedan skicka sina ansökningshandlingar till rekryterarna. Efter mötet kallade rekryterarna en betydande andel av deltagarna till intervju.  Inför intervjutillfället gavs deltagarna möjlighet att träna sin intervjuteknik tillsammans med sin matchare.  Några deltagare valde att ha sin personliga matchare med som stöd vid intervjun. Curonova erbjöd även språkstöd för de deltagare som ville genomföra intervjun på sitt eget språk, eller ville ha stöd med att översätta vissa frågor de inte förstod.

Samarbetet uppskattades av många och gav resultat. Humana fick ett större underlag till sin vikariepool. En tillsvidaretjänst tillsattes kort efter mötet. Matcharna på Curonova har nu regelbundna avstämningar med rekryterarna på Humana.


Publicerad 
January 19, 2022
 i 
Samarbeten
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Visa alla
Kunde inte hitta blogginlägg.