P

ersonlighetstest är en metod som på senare tid ökat alltmer i popularitet, och dess syfte är att ta reda på vilken sökande som, utifrån sina personlighetsdrag, har den bästa utsikten att lyckas i arbetet.

Det är en mycket viktig fråga för företagen och arbetsgivaren hur man ska gå tillväga för att få rätt person på rätt plats. I takt med att personalen fått en alltmer framträdande roll för organisationens överlevnad och framgång har förmågan att rekrytera rätt personal blivit alltmer betydelsefull. De metoder som traditionellt har använts vid rekrytering, såsom intervju, referenstagning och betyg, har en låg tillförlitlighet. De kan alltså endast i begränsad utsträckning förutsäga vilka sökanden som kommer att lyckas bäst i ett visst arbete. Rekryterare söker därför hela tiden efter nya metoder för att öka träffsäkerheten i sina anställningsbeslut.

Personlighetsbeskrivningar

Jag heter Maria Ahl och arbetar som coach/matchare hos Curonova och är utbildad i Thomas-analys/-testet. Thomas-analys har varit marknadsledande inom bedömningsverktyg i mer än 35 år och deras analysverktyg finns idag på 56 språk. De finns tillgängliga i mer än 100 länder där de arbetar med drygt 32000 företag och har mer än 300000 utbildade Thomas-användare världen över.

JAG HAR ANVÄNT mig av PPA Thomas-analys/-testet både i rekryteringssammanhang och i coachning för att hjälpa företag att få ihop ett bra team ute på arbetsplatserna. Jag brukar sammanfatta det med att jag hjälper mina kunder att rekrytera, behålla, utveckla och leda sina medarbetare. Med hjälp av Thomas-analysverktyg gör jag det enklare för företaget att förstå sina medarbetare – vad som motiverar dem, deras styrkor och begränsningar och deras potential. PPA-testet bedömer dina drivkrafter, ditt sätt att kommunicera, grundläggande rädslor och hur du beter dig i stressiga situationer. Det kan vara mycket bra att ha information om sina styrkor och begränsningar för framtida arbeten.

NÄR MAN GÖR DETTA TEST får man svara på olika frågor som sedan analyseras för att hitta vilken typ av personlighet just du är. Man delar in personligheterna i färger och jag brukar alltid säga att vi alla har ”alla färgerna” i oss men det är alltid en färg som är övervägande. Det som då utmärker i de olika personligheterna kan ni se här nedan i en kort beskrivning av varje personlighet.

Vilken personlighet känner du mest igen dig i? Är det den gröna som står för stabilitet, lugn lojal lagspelare eller är du mer gul? Som står för inflytande, social och kommunikativ. Den blå personligheten står för professionell, noggrann och strukturerad. Eller är du mer som den röda som står för dominans, rättfram, beslutsam och målinriktad?

Här intill ser du en liten sammanfattning hur de olika personligheterna skiljer sig från varandra. Vilka mål man strävar efter, vad man helst undviker och de främsta personliga egenskaperna man besitter. Oavsett vem du är och vilka personliga egenskaper just du besitter är vi alla lika mycket värda. Glöm inte att vi är bra på olika saker och behövs på olika arbetsplatser.

Testerna är till för att säkerställa att du hamnar på rätt plats hos rätt arbetsgivare och att du får rätt förutsättningar för att göra ett så bra arbete som möjligt! Stort lycka till om just du får tillfälle att göra ett Thomas-analys/-test i framtiden!

Curonova KAN arbetsmarknaden!
Genom kvalité, ansvar och närhet, matchar vi dig till ditt nya jobb eller utbildning! Vill du veta mer hur du kan få hjälp, kontakta oss här

Vi stöttar och hjälper dig till ditt nya jobb eller studier genom tjänsten Rusta och Matcha via Arbetsförmedlingen. Läs mer om detta här - Curonova Rusta och Matcha

Publicerad 
September 16, 2021
 i 
Personlig utveckling
-kategorin
Dela artikeln på sociala medier:

Mer av 

Maria Ahl

Visa alla
Kunde inte hitta blogginlägg.