D

et som gör Norrland intressant som investeringsplats är att det finns bra till gång till ren energi, förhållandevis gott om mark för att göra sådana här etableringar, tillgång till arbetskraft och framförallt finns ett näringsliv som har jobbat för att få upp stora investeringar till norra Sverige. Det här jobbet börjar ge resultat nu och har skapat spännande möjligheter från Skellefteå upp till Kiruna. Curonova gör artikelserien ”Jobben i norr” här i Jobbnytt som går igenom de nya möjligheterna som dyker upp i norra Sverige. Här i den första artikeln beskrivs översiktligt de investeringar som görs. De kommande artiklarna går in mer på djupet i de olika projekten, utmaningarna och möjligheterna i de olika verksamheterna, vad de har för behov och när de har sina behov.

VI BÖRJAR I SKELLEFTEÅ där Northvolt bygger en batterifabrik som beräknas sysselsätta tretusen personer när den är fullt bemannad inom fem år. Det som är extra spännande med den här fabriken är att det inte finns någon historia av att ha byggt batterier till bilar och maskiner i Sverige. Då detta inte tidigare funnits öppnar det upp möjligheten att komma in från andra branscher och få jobb på Northvolt. Bygget av fabriken är i full gång. Vi fortsätter resan till Boden där H2 Green Steel planera att öppna ett grönt stålverk baserat på en fossilfri tillverkningsprocess som inkluderar en av Europas största vätgasfabriker. Planen är att komma igång med produktionen 2024 och ha full produktionskapacitet 2030 då man beräknar att producera 5 miljoner ton stål. Grupo Fertibera planerar en investering på 10 miljarder kronor i en anläggning i Luleå som ska producera grön ammoniak och konstgödsel. Den här investeringen kommer att ge 500 jobb i Luleå när fabriken är igång. Luleåföretaget Ozoneair som tillverkar luftreningsapparater ska flytta hem sin tillverkning till Luleå där man bygger en fabrik på 10 000 m². I samband med det skapas det 60 jobb i Luleå. Hybrit står för Hydrogen Breaktrough Ironmaking Technology. Syftet med tekniken är att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkningsprocess. Biprodukten man får genom att använda fossilfri el och vätgas istället för koks och kol i ståltillverkningen är vatten i stället för koldioxid. När projektet är klart kommer det att kunna minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10 procent. Anläggningen planeras att byggas vid LKAB:s gruva i Vitåfors Malmberget och sysselsätta 2 000 personer fram tills anläggningen tas i drift 2026. När anläggningen är i drift kommer den att sysselsätta 150 till 200 personer.

I KIRUNA STARTAR den nedlagda Viscaria gruvan i ny regi. Det är bolaget Copperstone som nu jobbar med sina tillståndsansökningar och beräknar att anställa ungefär 250 personer för att arbeta med driften i gruvan när den är igång. Copperstones vision är att tillhandahålla hållbar koppar för att möjliggöra en koldioxidfri framtid. Dessa projekt har alla gemensamt att de har miljön som gemensam nämnare. En av utmaningarna för alla de här investeringarna är att hitta arbetskraft till alla dessa nya jobb.

Curonova KAN arbetsmarknaden!

Genom kvalité, ansvar och närhet, matchar vi dig till ditt nya jobb eller utbildning! Vill du veta mer hur du kan få hjälp, kontakta oss här

Vi stöttar och hjälper dig till ditt nya jobb eller studier genom tjänsten Rusta och Matcha via Arbetsförmedlingen.
Läs mer om detta här - Curonova Rusta och matcha

Publicerad 
November 14, 2021
 i 
Framtidens jobb
-kategorin

Mer av 

Urban Fägnell

Visa alla