V

arför ska jag svara i telefon, när någon:

 • ringer från ett nummer jag inte känner igen?
 • ringer från ett skyddat nummer?
 • ringer som jag tror är en försäljare?
 • ringer överhuvudtaget – man ringer ju inte längre, man textar/messar!

Ja, tiderna förändras, och därmed också samhället och arbetsmarknaden, samt människan med den.

Det är alltför ofta jag får återkoppling från arbetsgivare, företag och utbildningsanordnare om att de försökt nå arbetssökanden via telefon utan resultat. När jag sedan tar kontakt med dem är svaren kopplade till ovan nämnda anledningar. Olyckligt, och ett resultat av vad teknikens förändringar har gjort med oss människor och hur vi numera kommunicerar med varandra. Vi pratar ofta genom textmeddelanden via olika plattformar och appar så som sms, whatsapp, messenger, snapchat, instagram och annat. Det är till och med så att e-post är en förlegad och ”gammalmodig” företeelse för vissa människor.

Å andra sidan är utbudet och möjligheterna oändliga i dag att annonsera, marknadsföra sig, hitta arbetsgivare och arbetstagare, skicka ansökningar till arbetsgivare samt utbildningar, så det kanske är så att vi människor inte mäktar med alla val och möjligheter som presenteras för oss och därför begränsar vår tillgänglighet.

Det är trots allt synd att lägga tid och energi på att skriva sitt CV och personliga brev och skicka dem till matchade och potentiella arbetsgivare, och sedan strunta i att svara i telefonen när de ringer upp och vill boka in en intervju eller ställa kompletterande frågor.

Näe, vi måste skärpa oss och svara i telefonen när någon lägger sin energi på att ringa oss, oavsett syfte och anledning. Om det är:

 • Ett telefonnummer jag INTE känner igen: SVARA och ta reda på vem det är och varför människan ringer.
 • Ett dolt nummer: SVARA och ta reda på om det är en myndighet eller ett företags växelnummer.
 • En telefonförsäljare: SVARA och lägg på om du inte är intresserad av produkten eller tjänsten.

Tillgänglighet är en av The big 4 T:s.

 • Tillgänglighet
 • Tillit
 • Tålamod
 • Trevligt bemötande
 • Bonus T: Tack!
Publicerad 
May 12, 2022
 i 
Tips & Tricks
-kategorin

Mer av 

Hans Birger Andersson

Visa alla